My favourite vendors.


I'm delighted to steer you toward the cream of the crop. From florists and makeup artists to bridal attire and beyond...

I've had the privilege of collaborating with a myriad of exceptionally talented creatives. The ones I wholeheartedly endorse here encapsulate the utopian vibe I aim to achieve.

Mijn top leveranciers.


Met veel plezier wijs ik je de weg naar de top van de branche. Of het nu gaat om bloemisten, make-upartiesten, bruidskleding of meer, ik heb het voorrecht gehad om samen te werken met tal van buitengewoon getalenteerde creatievelingen. Degenen die ik hier volmondig aanbeveel, belichamen perfect de utopische sfeer die ik altijd nastreef.

Mes créatifs préférés.


Je suis ravie de vous orienter vers le meilleur du secteur. Des fleuristes et maquilleurs aux boutiques de mariée et au-delà...

J'ai eu le privilège de collaborer avec une multitude de créatifs exceptionnellement talentueux. Ceux que je recommande chaleureusement ici incarnent parfaitement la vibe utopique que je vise à atteindre


Florists • Bloemisten & décorateurs florales

EN • I kid you not. The florist is one of the most important vendors on your wedding day. At least in my book.


Your bridal bouquet isn't just an accessory; it's a game-changer for your entire look. Plus, a skilled florist can transform your wedding venue from ordinary to extraordinary.


Think about it: from the centrepieces adorning your tables to the blooms gracing your ceremony, flowers are everywhere in your wedding photos. As a photographer dedicated to delivering top-notch results, I can assure you that alongside your attire and the venue, flowers are absolutely crucial to the overall impact of your wedding pictures. Their presence adds a touch of magic that enhances the beauty of every frame.NL • Echt waar, de bloemist is een van de belangrijkste leveranciers op jouw trouwdag, als je het mij vraagt.


Je bruidsboeket is niet zomaar een accessoire; het maakt echt een wereld van verschil voor je hele look. En een ervaren bloemist kan je trouwlocatie transformeren van heel mooi, naar buitengewoon mooi.


Denk er maar eens over na: van de tafeldecoraties die je tafels sieren tot de bloemen bij de ceremonie, in de vorm van een boog, achtergrond of de bloemen langs het gangpad. Bloemen zijn overal in jouw trouwfoto's te zien.

Als toegewijde fotograaf die altijd streeft naar de allerbeste resultaten, kan ik je verzekeren dat naast je kleding en de locatie, bloemen absoluut van cruciaal belang zijn voor de algehele impact van je trouwfoto's. Hun aanwezigheid voegt een vleugje magie toe dat de schoonheid van elke foto nog meer benadrukt.

FR • Sans mentir, le fleuriste est l'un des fournisseurs les plus importants lors de votre jour de mariage. Du moins, à mes yeux.


Votre bouquet de mariée n'est pas simplement un accessoire ; il change totalement votre apparence. De plus, un fleuriste compétent peut métamorphoser votre lieu de mariage, le rendant extraordinaire.


Pensez-y : des centres de table ornant vos tables aux fleurs embellissant votre cérémonie, les fleurs sont partout dans vos photos de mariage. En tant que photographe dévoué à fournir des résultats exceptionnels, je peux vous assurer qu'aux côtés de votre tenue et de la salle, les fleurs sont absolument cruciales pour l'impact global de vos photos de mariage. Leur présence ajoute une touche de magie qui rehausse la beauté de chaque cliché.

bridal wear • boutiques

officiants • ceremoniesprekers


EN • Ah, the poets of our field. I've been a spectator to countless wedding ceremonies, officiated by town mayors, friends, or family of the happy couple. As my experience grew, and I stepped into the realm of high-end weddings, I had the pleasure of witnessing ceremonies led by seasoned professional wedding officiants.


Let me tell you, it's a game-changer. A professional officiant crafts your ceremony to mirror your beliefs, values, and the exceptional essence of your relationship. They curate an atmosphere so comfortable that time seems to vanish, spinning your love story in a way no one else can—often in ways you never even imagined. Officiants, in my eyes, are the true poets of the wedding industry, and I hold their talent in the highest regard.


In our diverse, multilingual country, I offer you a selection of officiants to choose from, each a master of their craft.

NL • Ah, de woordkunstenaars van ons vakgebied. Ik heb talloze bruiloften bijgewoond, geleid door burgemeesters, vrienden of familie van het gelukkige paar. Later, toen ik meer ervaring opdeed en me begon te richten op exclusievere bruiloften, had ik het genoegen om ceremonies te zien geleid door ervaren professionele trouwambtenaren.


Laat me je vertellen, het maakt echt een wereld van verschil. Een professionele trouwambtenaar maakt jullie ceremonie op maat, afgestemd op jullie overtuigingen, waarden en de unieke essentie van jullie relatie. Ze scheppen een sfeer zo comfortabel dat de tijd lijkt te vervliegen, en vertellen jullie liefdesverhaal op een manier die niemand anders kan. Vaak zelfs op manieren die je nooit voor mogelijk had gehouden. Trouwambtenaren zijn wat mij betreft de ware dichters van de huwelijksindustrie, en ik bewonder hun talent enorm.


In ons diverse, meertalige land bied ik je de keuze uit verschillende trouwambtenaren, elk een meester in hun vak.

FR • Ah, les poètes de notre secteur. J'ai assisté à de nombreuses cérémonies de mariage, dirigées par des maires, des amis ou des membres de la famille des futurs mariés. Plus tard, lorsque j'ai acquis davantage d'expérience et que j'ai commencé à travailler sur des mariages haut de gamme, j'ai eu le plaisir de découvrir les cérémonies dirigées par des officiants de mariage professionnels.


Laissez-moi vous dire, cela fait toute la différence. Un officiant de mariage professionnel personnalise votre cérémonie en fonction de vos valeurs et de l'essence unique de votre amour. Ils créent une atmosphère si confortable que le temps semble s'évaporer, racontant votre histoire d'amour d'une manière que personne d'autre ne le peut. Parfois, même de manières que vous n'auriez jamais imaginées. Les officiants sont, à mon avis, les poètes de l'industrie du mariage, et j'admire énormément leur talent.


Dans notre pays multilingue et diversifié, je vous propose un choix d'officiants parmi lesquels vous pouvez choisir, chacun étant un maître dans son domaine.

Jewelry • Bijoux

HMUA • Beauty & Bridal styling

Catering • Traiteurs

entertainment • musique

More... • Plus encore...

Thank you


EN • for taking the time to read through this page. I truly hope the information provided here proves immensely valuable as you embark on planning your dream wedding in the utopian style. Every detail matters when crafting the perfect celebration, and I highly recommend the exceptional professionals mentioned above. Remember, your wedding day deserves nothing but the best, and with these skilled experts by your side, you're one step closer to turning your dream wedding into a reality. Wishing you a magical journey as you plan this momentous occasion!

Dankjulliewel


NL • voor het doorlezen van deze pagina. Ik hoop oprecht dat de informatie die hier is verstrekt van onschatbare waarde zal zijn bij het plannen van jullie droombruiloft in de utopische stijl. Elk detail is belangrijk bij het creëren van de perfecte viering, en ik beveel de uitzonderlijke professionals die hier genoemd zijn van harte aan. Onthoud, jullie trouwdag verdient alleen het allerbeste, en met deze experts aan jullie zijde, zijn jullie een stap dichter bij om van jullie droombruiloft een werkelijkheid te maken.

Ik wens jullie heel veel succes en plezier bij het plannen van deze onvergetelijke gebeurtenis.

merci


FR • d'avoir parcouru cette page jusqu'au bout. J'espère sincèrement que les informations fournies ici vous seront d'une valeur inestimable dans la planification de votre mariage de rêve dans le style utopique. Chaque détail compte lors de la création de la célébration parfaite, et je recommande vivement les professionnels exceptionnels mentionnés ci-dessus. N'oubliez pas, votre jour de mariage ne mérite rien de moins que le meilleur, et avec ces experts talentueux à vos côtés, vous êtes un pas de plus vers la réalisation de votre mariage de rêve. Je vous souhaite un voyage magique pendant que vous planifiez cette occasion mémorable !